Hovedpine er en hyppig tilstand, som mere end hver tredje voksen dansker søger behandling for. En hovedpine kan være en tilstand i sig selv, men også et symptom på en anden sygdom, hvorfor det er vigtigt at søge hjælp. 

Der skelnes mellem forskellige hovedpineformer: den nakke-udløste hovedpine, spændingshovedpine, migræne. 

Man kan have flere hovedpinetyper samtidigt, disse kan udløse eller forstærke hinanden. 

Der er stor forskel på symptomerne på forskellige former for hovedpine, og de behandles forskelligt alt efter hvor smerten befinder sig, derfor er det en god idé at gøre sig klart, lige præcist hvor du mærker smerten, når du har hovedpine.

Den nakke-udløste hovedpine 

Denne hovedpineform er typisk ensidig – dvs enten højre eller venstre side af nakken trækkende op i baghovedet. 

Hovedpinen forværres typisk eller fremkaldes ved bestemte nakkestillinger eller -bevægelser. Der er typisk nedsat bevægelighed i én retning samt spændinger i nakken.

Årsagen til den nakke-udløste hovedpine er ofte en kombination af flere ting. Erfaringen viser at stillesiddende og statisk arbejde kan være en årsag. Desuden kan hovedpinen også udløses, hvis man føler sig stresset eller presset. Ligeledes kan en forkert/for høj eller lav hovedpude samt at sove på maven være en udløsende årsag.  

Manipulationsbehandling kombineret med vejledning er en effektiv behandlingsform af den nakke-udløste hovedpine. Manipulationsbehandling er en del af behandlingstilbuddet hos kiropraktoren. 

De nye retningslinjer for behandling af hovedpine anbefaler ledmobilisering (en form for manipulationsbehandling) samt træning af de dybe nakkebøjere. 

Ved tilbagevendende nakke-udløst hovedpine kan din behandler rådgive dig i forhold arbejdsstillinger, sovestiling herunder valg af hovedpude samt træning- og øvelsesvejledning.

Spændingshovedpine 

Denne hovedpineform er typisk lokaliseret i begge sider af panden og er til tider kombineret med nakkesmerter. Hovedpinen er normalt ikke ledsaget af kvalme og opkast, medmindre varigheden af hovedpinen har været lang, hvor let kvalme kan forekomme. 

Varighed og hyppighed af hovedpinen varierer fra person til person. 

Årsagen til den nakke-udløste hovedpine er ofte en kombination af flere ting. Erfaringen viser at stillesiddende og statisk arbejde kan være en årsag. Hovedpinen også udløses, hvis man føler sig stresset eller presset. 

Behandling af spændingshovedpine består af manuel behandling herunder, manipulationsbehandling, behandling af muskulære spændinger og øvelser samt generelle råd og vejledning. 

Hvis der er et kendt mønster til udløsning af spændingshovedpinen, kan din behandler give dig råd og vejledning i forhold til arbejdsstillinger og belastninger gennem dagen - stående såvel som siddende.  

Migræne

Der findes overordnet to typer migræne: migræne med aura og migræne uden aura

Ved begge typer migræne er smerten dunkende, ofte ensidig (dvs. højre- eller venstresidig smerte). Smerterne er voldsomme og mærkes i baghoved, tindinger og øjenomgivelser.  Yderligere kan der forekomme andre symptomer som kvalme, opkast, ubehag, lys- og lydfølsomhed samt synsforstyrrelser. 

Migrænen med aura adskiller sig ved at der forekommer et forvarsel af symptomer som oftest synsforstyrrelser. Symptomerne kan vise sig som et ”sort hul” eller flimrende, lysende og zig-zagformede figurer i synsfeltet.  Forvarslet varer i typisk 15-30 min. Samtidig med eller umiddelbart efter opstår hovedpinen. 

Smerterne er typisk så voldsomme af man søger sengeleje i et mørkt, stille og koldt rum. Anfaldene varer typisk 3-24 timer men kan vare op til 3 døgn. 

Anfaldshyppigheden varierer fra person til person. 

Årsager til migræne kan skyldes en familiær tilbøjelighed. Mange oplever, at nogle fødevarer, eks rødvin og chokolade, kan udløse et migræneanfald. Nogle kvinder kan opleve migræne i forbindelse med deres menstruationscyklus, altså hormonel betinget. 

Første step i behandlingen af migræne er medicinsk, og foregår i samråd med egen læge. 

Hvis man udover migræne også oplever nakke-udløst eller spændingshovedpine, kan disse patienter opleve at hyppigheden af migræneanfald aftager ved behandling af de andre hovedpineformer. 

De nye retningslinjer for behandling af hovedpine anbefaler manipulationsbehandling ved migræne. Desuden kan det være gavnligt med tværfaglig behandling – herunder massage.

Medicin overforbrugs hovedpine (MOH)

MOH er en hovedpine, hvor man oplever hovedpine mere end 15 dage pr. måned over en 3 måneders periode. Hovedpinen er betinget af et overforbrug af smertestillende og/eller anfaldsmedicin mod migræne. Hovedpinen er typisk udviklet eller markant forværret under perioden for medicinoverforbruget. 

Behandlingen af MOH er udtrapning af medicin, og det anbefales at gøre dette i samråd med din egen læge.  

112

Søg straks hjælp hvis:
-    Du pludselig får meget kraftig hovedpine, bliver utilpas, har synsforstyrrelser, eller taleforstyrrelser. 
-    Du får nedsat kraft i én eller begge arme og får besvær med at bruge dine fingre
-    Svært ved at styre dine ben
-    Hængende ensidigt ansigt