Vi tager hånd om dine data

Dataansvarlig
Denne hjemmeside ejes og publiceres af
Kiropraktorcenter Lillebælt
Teglgårdsparken 100 st. tv. 
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 20 13
Cvr. nr. 41418915
E-mail: info@kiropraktorcenterlillebaelt.dk
www.kiropraktorcenterlillebælt.dk

Formål med persondatapolitik

Formålet med denne persondatapolitik er at synliggøre, hvilke informationer, vi registrerer om dig i vores klinik samt ved brugen af vores hjemmeside. 

Vi behandler dine data i overensstemmelse med gældende lovgivning indenfor

 • Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (Journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.)
 • Sundhedsloven
 • Dataforordningen (GDPR).

Dataregistrering

Som dataansvarlig jf. GDPR registrerer Kiropraktorcenter Lillebælt følgende oplysninger om dig:

Identifikations- og kontaktoplysninger

Når du henvender dig til klinikken som ny patient, vil vores sekretær bede dig om at oplyse følgende informationer

 • Navn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Medlemskab af Sygesikring Danmark

Disse informationer er nødvendige for, at hun kan identificere dig og oprette dig som patient i vores system. 
Hvis du allerede har været i klinikken, og du ringer for at bestille en ny tid, vil sekretæren igen spørge efter din fødselsdag for at kunne finde dig i systemet og booke en tid til dig. 


Sekretærerne har ikke adgang til din journal. 


Dit sygesikringskort skal medbringes i klinikken hver gang. Når du kører kortet igennem kortlæseren, bliver oplysningerne fra dit kort (dit navn, din adresse og navn på praktiserende læge) elektronisk overført til din journal. 
Vi har ikke adgang til at se din journal hos lægen eller hos andre sundhedsfaglige behandlere. 

Helbredsoplysninger

Iflg. sundhedsloven og bekendtgørelsen om patientjournaler, er vores behandlere forpligtede til at registrere følgende oplysninger, som en del af deres journalførelse. 

 • Hvilket problem du henvender dig med
 • Oplysninger om dit generelle helbred
 • Resultater af undersøgelser
 • Aftale om behandlingsplan og løbende opfølgning herpå. 

Baseret på disse oplysninger, kan behandleren stille en korrekt diagnose og dermed give dig den bedste behandling samt vejledning. 

Det er kun behandlerne, som har adgang til disse informationer. 

Betalingshistorik

Disse data registreres i form af oversigt over 

 • Dankort-, kontant- og mobile pay betalinger
 • Betalinger via sundhedsordning, forsikring el. virksomhedsordning
 • Evt. restance 

Medlemskab af forsikringsordninger, sundhedsordninger og lign. 

Disse oplysninger registreres for at kunne afregne korrekt i de tilfælde, hvor andre skal betale helt eller delvist for behandlingen. Første gang du henvender dig til klinikken vil sekretæren spørge om denne information. Nogle forsikringsselskaber/ sundhedsordninger kræver nemlig, at de har fået besked inden behandlingen startes op. 

Indlejret indhold fra andre websteder

Vores hjemmeside kan indeholde indlejret indhold fra andre websteder. Det kan være i form af videoer, billeder, artikler eller elementer fra sociale medier som f.eks. knapperne ”DEL” og ”Synes godt om”. 
Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig, som hvis du havde besøgt det andet websted. 
Det vil sige, at disse websteder indsamler data om dig og bruger cookies. Disse websteder kan indlejre yderligere tredjepartssporing, og overvåge hvordan du interagerer med dette indlejrede indhold, hvis du har en konto og er logget ind på den pågældende hjemmeside. 

Datasikkerhed

Vi har en databehandleraftale med EG ClinicCare som leverer vores elektroniske journalsystem. Aftalen sikrer, og forpligter dem til at leve op til gældende regler om databeskyttelse. 
Nogle data behandles af andre end Kiropraktorcenter Lillebælt. F.eks. vores billeddiagnostiske materiale, som bliver overført gennem en sikker forbindelse til en sikker server i Odense, hvor billederne lagres og sikres sammen med en stor mængde andre billeder fra andre kiropraktorklinikker. 
Ifølge sundhedslovens § 40 har alle ansatte på klinikken tavshedspligt. 
Alle klinikkens computere er sikrede med adgangskoder. 
Printede dokumenter med persondata er låst inde for at sikre at uvedkommende ikke får adgang hertil. 
Kiropraktorcenter Lillebælt har udfærdiget en datasikkerhedspolitik, som alle medarbejdere skal overholde. 
Vi anvender aldrig dine oplysninger til markedsføring eller profilering. Vi sælger aldrig oplysningerne til andre. 

Samtykke

Når du kommer i klinikken første gang, udfylder du en samtykkeerklæring sammen med behandleren. I denne erklæring giver du tilladelse til hvem vi må udveksle oplysninger med. Samtykket er gældende ét år, men du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.  
Du skal være opmærksom på, at hvis du tilbagetrækker dit samtykke, så har det først effekt fra det tidspunkt, hvor du tiltrækker det. Det gælder derfor ikke for den behandling af personoplysninger, som ligger før dette tidspunkt. 
I nogle tilfælde kan det være relevant at udveksle dine journaldata med din læge eller en anden behandler, men kun hvis du har givet dit samtykke hertil. 
Udvekslingen vil ske via et sikret system fra vores journalsystemudbyder ClinicCare. Vi har indgået en databehandleraftale med dem, og de er dermed forpligtet til at levere den højeste datasikkerhed. 
I nogle tilfælde kan forsikringer og sundhedsordninger kræve en status fra behandleren, før de vil bevillige flere behandlinger. Med dit samtykke sender vi oplysningerne til dem enten via post eller i et elektronisk system stillet til rådighed af forsikringsselskabet. I disse tilfælde afleverer vi information til dem, men det er selskabet, som selvstændigt på vegne af dig, der håndterer dine data. Derfor skal Kiropraktorcenter Lillebælt ikke indgå en databehandleraftale med diverse forsikrings- og sundhedsordninger. 
Hvis du har givet jobcenteret, kommunen eller f.eks. dit forsikringsselskab tilladelse til at de må indhente dine helbredsoplysninger, kan de få udleveret de ønskede oplysninger eller en kopi af din journal. 

Slettepolitik

Ifølge bekendtgørelsen om patientjournaler er det lovpligtigt at opbevare din journal i mindst 10 år efter din sidste behandling. Dine helbredsoplysninger kan derfor ikke slettes tidligere end dette. 
Elektroniske journaloplysninger bliver dog ikke slettet automatisk. Dette sker kun, hvis du henvender dig omkring dette. Det vil altid være en fordel at behandleren har adgang til din historik, hvis du skulle få behov for behandling igen på et senere tidspunkt. 
Hvis du sender os en e-mail eller information via kontaktformularen på vores hjemmeside, håndterer vores sekretær henvendelsen. Hvis det drejer sig om personfølsomme oplysninger, printes e-mailen og gives til den pågældende behandler. Derefter scannes den ind i journalen, så den ligger der elektronisk. Det fysiske dokument makuleres, og mailen slettes permanent. 
Det er altid muligt at få en printet kopi af din journal. Vi sender dog ikke personfølsomme oplysninger per mail, så det printede eksemplar kan afhentes i klinikken. Det kan ikke altid nås samme dag, men vi skal nok give dig besked, når den ligger klar til afhentning. 

Cookies

Se vores cookies politik her

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, bliver dit navn, e-mailadresse og websted gemt, så du undgår at skulle taste disse igen næste gang du skriver en kommentar. Kontakt os gerne, hvis du ønsker disse informationer slettet. 
Bookingmodulet anvender ikke cookies. I forbindelse med booking online skal du angive cpr.nr, mobilnr., navn og e-mail. Disse oplysninger anvendes kun til identifikation. 
Du kan vælge om der skal sendes en aftalebekræftelse til dig på sms/e-mail. 
Disse oplysninger håndteres jf. EU-persondataforordningen. 

Dine rettigheder

Med udgangspunkt i databeskyttelsesforordningen har du nogle rettigheder i forhold til klinikkens behandling af dine personoplysninger.  Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte klinikken. 
I Datatilsynets vejledning, kan du læse udførligt om dine rettigheder, hvorfor de kun nævnes kort herunder.

 • Du har ikke kun ret til at se hvilke oplysninger vi behandler om dig, men du har også ret til at se hvorfor og hvordan vi behandler dine oplysninger.  
 • I visse tilfælde har du ret til overførsel af dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Dette kan f.eks. ske ved at vi sender en kopi af din journal via et sikkert elektronisk system til den ønskede modtager. 
 • Du har ret til at få dine oplysninger rettet eller evt. suppleret. 
 • Kun i særlige tilfælde, har du ret til at få slettet dine personoplysninger før vores opbevaringspligt udløber. 
 • I særlige tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. 

Du finder vejledningen på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Klagemuligheder

Det er muligt at klage over den sundhedsfaglige behandling hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde mere om klagemulighederne hos Styrelsen for Patientklager. her https://stpk.dk/borgere/klag-over-en-behandling/
Ønsker du at klage over vores håndtering af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.